Over ons

Nexum de Liemers is een serviceclub.

De benaming ‘Serviceclub ‘wordt breed maatschappelijk gebruikt en staat voor een organisatie waarvan de leden zich onder meer inzetten de nabije gemeenschap verder te ontwikkelen en met behulp van eigen netwerken helpen verbindingen tot stand te brengen. Nexum kent de maatschappelijke en sociale omgeving van dichtbij, beschikt over directe persoonlijke relaties en kan daardoor snel en effectief handelen. Tegelijkertijd wil de club ook van persoonlijke betekenis zijn voor de eigen leden.

Welke maatschappelijke en sociale ontwikkelingen zijn aanleiding geweest tot de oprichting van Nexum?

We leven in een welvarend land. Met een op allerlei gebieden terugtredende overheid met een marktgerichte visie neemt de ‘ik-gerichtheid’ sterk toe. Het gevolg daarvan is dat de gemeenschapszin afneemt en veel mensen en ook organisaties tussen wal en het schip dreigen te vallen. Het stimuleren van onderlinge verbondenheid en zorgzaamheid zijn daarom meer dan ooit noodzakelijk. Binnen haar bescheiden mogelijkheden wil Nexum nu waar gewenst in financiële en adviserende zin een ondernemende hand reiken.

Er zijn meerdere serviceclubs in De Liemers. Waarin onderscheid Nexum zich van deze clubs?

In tegenstelling tot andere Serviceclubs draagt Nexum een strikt regionaal karakter en is geen onderdeel van een nationale of internationale organisatie met daarbij behorende financiële verplichtingen. In De Liemers ligt haar oorsprong. Het is voor de inwoners en organisaties van dat gebied dat Nexum zich in het bijzonder wil inzetten.

Welke doeleinden streeft Nexum na?

Het efficiënt en daadkrachtig ontwikkelen van projecten die geldmiddelen genereren om sociale en andere noden in De Liemers helpen te lenigen en/of daarover te adviseren. En wij streven naar het bevorderen van vriendschap en vertrouwen tussen de leden onderling.

Voor wie is lidmaatschap van Nexum in het bijzonder interessant en staat lidmaatschap van Nexum open voor iedereen?

Nexum is interessant voor ondernemende mensen uit of met een binding met De Liemers die een actieve bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van de gemeenschap en tegelijkertijd behoefte hebben aan een vriendschappelijk en breed netwerk. Op uitnodiging van Nexum kan men lid worden. Gestreefd wordt naar diversiteit aan leden met verschillende achtergronden. Dat maakt lidmaatschap van de club een verrijkende ervaring en helpt bij de realisatie van projecten.